IOS Office Bearers

Dr. Jayesh Rahalkar

Dr. Jayesh Rahalkar
President

Dr. Edeinton Arumugam

Dr. Edeinton Arumugam
Vice President

Dr. Sanjay Labh

Dr. Sanjay Labh
Hon. Secretary

Dr. Amit Bharadwaj

Dr. Amit Bharadwaj
Hon. Jt. Secretary

Dr. Puneet Batra

Dr. Puneet Batra
President Elect

Dr. Balvinder Singh Thakkar

Dr. Balvinder Singh Thakkar
Imm. Past President

Dr. Munish Reddy C

Dr. Munish Reddy C
Hon. Treasurer

Dr. Vignesh Kailasam

Dr. Vignesh Kailasam
Editor JIOS

Dr. Sarvaraj Kohli

Dr. Sarvaraj Kohli
Editor JCO-JIOS

Dr. Santosh Ramegowda

Dr. Santosh Ramegowda
Editor IOS Times

Dr. Rajaganesh Gautam

Dr. Rajaganesh Gautam
Chairman IBO

Executive Committee Members

 • Dr. Ajay Kantilal Kubavat
 • Dr. Akhil Agarwal
 • Dr. Amir S. Shaikh
 • Dr. Anand Awadhesh Tripathi
 • Dr. Arun Nayak U S
 • Dr. C Vijay Adith
 • Dr. Gaurav Gupta
 • Dr. Goutham Reddy Budipalli
 • Dr. Harneet Kaur
 • Dr. Harupinder Singh Jaj
 • Dr. Jaskirat Singh
 • Dr. Jitendra Bhagchandani
 • Dr. Manjunath Hegde
 • Dr. Mayank Gupta
 • Dr. Neal Bharat Kedia
 • Dr. P. Harikrishnan
 • Dr. Parth Pratim Choudhury
 • Dr. Pratik Chandra
 • Dr. Sanjeev Verma
 • Dr. Shantanu Khattri
 • Dr. Shishir Singh
 • Dr. Sonahita Agarwal
 • Dr. sukhdeep singh Kahlon
 • Dr. Vijayta Yadav
 • Dr. Vipul Kumar Sharma